ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀವಾ ಈಗ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಥೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಕಥೆ ಓದಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ……

ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು

ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದೇನೇಂದರೆ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ ನಾನು ಸರಳ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದ ರಸ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೀದಾಗ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸರಳ ಆಂಟಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆವು ಆದರೇ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಏನು ನೋಡದವರಾಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು

ನಾನು : ಏನೇ ಸರಳ ಈತರಹ ಆಯಿತು, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ

ಸರಳ : ಹಾಗೇನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಡ

ನಾನು : ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತಿಯಾ

ಸರಳ : ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ

ನಾನು : ಅದೇ‌ ಹೇಗೆ

ಸರಳ : ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಅವಳಿಗು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ನಾನು : ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರಾ ಈ ಕೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರಾ

ಸರಳ : ಹೂಂ ನನ್ನ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತುಲ್ ತೀಟೆ ತೀರಿಸಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ‌ ಗಂಡ ಇದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ತೂತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಣೋ

ನಾನು : ಹೌದಾ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ಸರಳ : ಪಾಪ ಅವಳಿಗೂ ನವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಅವಳು ಹೇಗೋ ಸುಖ ಪಡುತ್ತಾಳೆ

ನಾನು : ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಗ ಸುಖ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ

ಸರಳ : ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಸುಖ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದಾಗ ಸುಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಯ್ಯತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ತೂರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಕ್ಕಾ…..

ನಾನು : ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಪಾಪ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದಾಳೋ… ತುಲ್ಲಿನ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ನವ ತೀರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ತುಲ್ಲಿನ ತೀಟೆ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ

ಸರಳ : ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ ಕತ್ತೆ ತುಣ್ಣೆಯವನೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿಕೂಳ್ಳಲಿ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನೋಡು ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ ಹೇಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ನಿನ್ನ ಕತ್ತೆ ತುಣ್ಣೆ ಹೊಡೆತ ಈ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ತುಲ್ಲನು ತೊರಿಸುತ್ತಾ ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಉಗುಳು ತೆಗೆದು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸವರಿದಳು, ನನಗೆ ಸರಳಳ ಕಾಮದಾಹ ಕೇಳಿ ಸರಳ ಆಂಟಿಯ ತೂತು ಸಾಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡೋಣ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೂ ಎದುರಿಗೆ ಸರಳಳ ತುಲ್ ನೋಡಿ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಲಾಂಬಿಸಿತು ಆದರೂ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಎಂದು ಭಯವಾಗಿ ರೂಂ ನಿಂದಾ ಹೊರ ಬಂದು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ

ನಾನು : ಹಲೋ ಆಂಟಿ ಎಂದೆ ಭಯದಿಂದ

ಚಂದ್ರಕಲಾ : ಹಲೋ ಹೇಳು

ನಾನು : ಅದು ಸಾರಿ ಆಂಟಿ

ಚಂದ್ರಕಲಾ : ಏನೋ ಸಾರಿ ನೀನು‌ ಹೀಗೆ‌ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀನು…….

ನಾನು : ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೊಲ್ಲಾ ಸಾರಿ ಸಾರಿ

ಚಂದ್ರಕಲಾ : ಇನ್ನೆನು ಬಿಡು ಸರಳಳ ರುಚಿ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲಾ ನೀನೆನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೊಣ ಎಂದು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು

ಮಾತಾನಾಡಿ ನಾನು ಸರಳ ಆಂಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ‌ ಸರಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ನಾನು ಕಾಲ್‌ ಮಾತಾಡಿದ್ದ್ದು ಸರಳಗೆ‌ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು

ನಾನು : ಆಂಟಿ ಸರಳ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬೇಡ

ಸರಳ : ಯಾಕೋ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ಏನ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ತಿಕ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರು, ಏನಾಯಿತು ಅಂಥಾ ಹೋಗುತ್ತಿಯಾ ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಹಸಿ ತುಲ್ಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಿಯಾ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ತುಲ್ಲು ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಕೆಯ್ದು ಮಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲೆ ಇರು ನೀನು ನನಗೆ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ಬಕ ಕಣೋ ನನ್ನ ರಾಜಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಸರಳಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಗಿದ್ದು ಆಗಲಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯವೇಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬೀಡು ಸರಳ ನನ್ನ ರಾಣಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈವಾಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಸರಳ ಆಂಟಿಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮುಖಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲಿಂದಲೇ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿದಳು ನಾನು ತಿಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಳಸಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿಸುತ್ತಾ ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಾಲಿಗೆ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ

ಸರಳ : ಏನೋ ನೀನು ಈವಾಗ ತಾನೆ ಕೆಯ್ದಿದಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಗುರಿದಿಯಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಅಬ್ಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ

ನಾನು : ಹೌದೆನೆ ತುಲ್ ರಾಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಈ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರುತ್ತೆ ಕಣೆ ಚಿನ್ನ ಬಾರೆ ತುಲ್ ಕೊಡೆ ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ಬಸುರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ( ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಯುತತೀನೋ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಇರಬಾರದೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ) ಸರಳ ಆಂಟಿಯ‌ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿದೆ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಚೀಪಿದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಳಳ ನೈಟಿಯನ್ನು ತೊಡೆಯ ತನಕ ಎತ್ತಿ ತೊಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸವರಿದೆ ಅಮ್ಮಾ ಹೂಂ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಊಹೆ ಊ ಊ ಊ ಊ ಊ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಕೆಯೋ ಕೆಯೋ ಈ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿ ತಂಪು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಹೊಡೆತ ಬೇಕು ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ ಕೆಯ್ದು ಅಗಲ ಮಾಡು ಕೆಯೋ ಕೆಯೋ ಎಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ರೇಕಿಸುತ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೂಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಚಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ತುಣ್ಣೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ಹೀಗೆ ಸರಳಳನ್ನು ತಿಕ ಹಿಡಿದು ನನ್ನತ್ತ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿ ತುಲ್ ಪುಷ್ಪಗಳು ಚೀಪುತ್ತಾ ತುಣ್ಣೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಿ ಆಂಟಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿ ಅಗಲಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ತುಲ್ ರಸ ಜಿನುಗುಸಿ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ತುಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತ್ತು ನಾನು ತುಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿದೆ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಹ್ಹಾ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಕೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಎನ್ನುತ್ತ ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ರಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಸರಳ ಆಂಟಿಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಊಟ ತಿಂದು ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ದಿನ ಕಳೆದವು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋದರು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿಯು ಕೂಡ ಬಂದರು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿಯ ಮುಖ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಂಟಿ ಕುಳಿತರು ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೊಡೆ ಮೊಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ