ಊರಿನಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಊರಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗೀಯರ ತುಲ್ಲು ಹಾಗು ತಿಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಕೆಯ್ಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗೀಯರ ದಪ್ಪ ಕಂಪು ತುಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಳ.

ಬೀದರ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಲಂಗ ಬವಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋದಿ ಬಣ್ಣದವರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮನೆಯ ತುಂಬಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾಲಕೈದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಬೆಳೆದು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಅವರನ್ನು ಮಾಡುವೆ ಮಾಡುವ ತವಕ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಅವರ ಯವ್ವನವನ್ನು ಉಂಡು ಮುಕ್ಕುವ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇಗ ಮಾಡುವೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ಕನ್ಯಾಪೊರೆ ಹರಿಯಿಸುವ ತವಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗೀಯರನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವರ ತಿಕವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕುಳ್ಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ತುಲ್ಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಮೂಸುತ್ತಾ ಯಾವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವ ತುಲ್ಲು ಹೊಕ್ಕುತ್ತದೆ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗೀಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಯಿತು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮಾಡುವೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಮೊದಲೇ ತುಲ್ಲನ್ನು ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ಕೆಯ್ಸಿಕೊಂಡು ಬಸಿರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಯಾಗದೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಲ್ಲಿನ ಕಾಮ ತೃಷೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಸುರಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ರವಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದ್ದದಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗೀಯರನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿಕವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕುಳ್ಳಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದರು ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದರು 15 ರಿಂದ 37 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಹುಡುಗೀಯರ ಲಂಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಅವರ ಚಡ್ಡಿ ಎಳೆದು ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಮೂಸುತ್ತಾ ತುಲ್ಲಿನ ಸುವಾಸನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸುತ್ತ ಒಂದೆರಡು ಬರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಹುಡುಗೀಯರ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಕೀಕರ ವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಎದುರೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಕೆಯ್ದು ತಮ್ಮ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯರ ಎದುರೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಗಂಡನಿಂದ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಕೆಯ್ದು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಸಿರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ತುಲ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರಸವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರು ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬರಿ ಕೆಯ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತುಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರ ಕಿಸಿದು ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಕನ್ಯಾಪೊರೆ ಹರಿದು ತುಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಕ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನುಲಿದಾಡುತ್ತ ತುಲ್ಲಿನ ಕಾಮ ತೃಷೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ವೀರ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿ ತಮ್ಮ ತುಲ್ಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸಿರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತುಲ್ಲು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಕೆಯ್ಯಲು ಸುಖಕರ ವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಅವರಿಗೆ ಕೆಯ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ದಪ್ಪ ಶಾಟವನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತುಲ್ಲಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಯ್ಯಲು ಏನು ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಜಾ. ಸಿಟಿ ಯಾ ಹುಡುಗೀಯರು ತಮ್ಮ ತುಲ್ಲಿನ ಚೋಳಿನ ತೃಷೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲೇಜು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಯ್ಸಿಕೊಂಡು ಮಜವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ಕನ್ಯಾಪೊರೆ ಹರಿದುಹೋಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರ ಅಗಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದು ತುಲ್ಲನ್ನು ಗಂಡನಿಂದ ಓರ್ ಮಿಂಡನಿಂದ ಕೆಯ್ಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತುಲ್ಲಿನ ಚೋಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತುಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ತುಲ್ಲು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಅಂಡಾಣು ರಸದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸುವಾಗ ಎಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಂಪು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಂಗಸಿನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬೀರಿದಾಗ ತುಲ್ಲು ಅಗಲವಾಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗ ಮಾದಕ ಉತ್ತುಂಗದ ಕಂಪದ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗಸಿನ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ಯುವ ಮೊದಲು ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ಚೀಪುತ್ತ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಉದ್ವೆಕ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆ ಯಾದ ಮೇಲೆ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಯ್ಯುವುದೆಂದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಕಾಮ ಸುಖದ ತೃಷೆಯಿಂದ ಮೈ ಮರೆತು ಆನಂದಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.