అనుకున్న పని మూడు రోజుల ముందే అయిపోయింది. లక్కీగా మూడు రోజుల ముందే ఎండిగారు కూడా అక్కడికే రావడం వలన, ఆయన తన ప్రొపోజల్ మెచ్చుకుని అకడికక్కడే ఒప్పుకోవడం వలనా తను కలకత్తా వెళ్ళాల్సిన పని తప్పింది. ఇంకో పక్క కలకత్తా చూసే అవకాశం పోయినందుకు నిరాశగా కూడా వుంది. అయితేనేం అసలే తను బయల్దేరే సమయానికి వేణుకి జ్వరం. మనసంతా అటే వుంది. ఒకరకంగా మంచే జరిగింది. సాయంత్రం ట్రైన్ కి ఏదోలా బయల్దేరడమే మంచిది అనుకున్నాడు
రామనాథం.
ఇంకా టైము నలుగైదు గంటలు పైనే వుందని బజారంతా తిరిగి భార్య విశాలాక్షికి చీర, పిల్లలకి బట్టలు తీసుకుని మద్రాసు సెంట్రల్ చేరేసరికి ఇంకా రెండు గంటలు మిగిలే వుంది. పోర్టర్లని పట్టుకుని రిజర్వేషను సంపాదించి ట్రైన్ లో పడేసరికి దేవుడి ధర్మమాని టైంకే బయల్దేరింది. ట్రైన్ కాస్తా రద్దీగానే వుంది. వుస్సురని సామాను సర్దుకుని అప్పర్ బెర్త్ మీదకి చేరుకుని నడుం వాల్చేక ఆలోచనలు చుట్టు ముట్టాయి.
వేణుకి జ్వరం తగ్గిందో లేదో? తను మందులన్నీ కొనే వుంచాడు. ఇది వరకయితే పక్కింటి శేఖరం, అతని భార్యా చేదోడు వాదోడుగా వుండే వారు. గత ఐదేళ్ళనించీ అతని భార్య ఇంచు మించు అతన్ని వదిలేసి పుట్టింటికి చేరింది. కారణం ఇప్పటికీ ఎవరికీ సరిగ్గా తెలీదు. అతను మాత్రం అప్పుడ ప్పుడు గుంటూర్ వెళ్ళి పిల్లలని చూసుకు వస్తూంటాడు. మనిషి చాలా మంచివాడు. తమ ఇద్దరిళ్ళకీ రాక పోకలు బాగా వుండేవి. ఆవిడ వదిలి వెళ్ళాక కూడా తను స్నేహాన్ని పురస్కరిచుకుని అతన్ని వారానికి ఒకసారైనా భోజనానికి పిలుస్తుండేవాడు. ఇద్దరూ సిగరెట్లు కాల్చుకుంటూ పిచ్చాపాటి మాట్లాడు కుంటుండే వాళ్ళు. అయితే కొన్నాళ్ళ తరవాత విశాలాక్షి ..
నాకు అతని చూపులెందుకో నచ్చడం లేదండీ! ముఖ్యంగా మీరు లేనప్పుడు చనువు కొద్దీ ఇంట్లో కూర్చుని, మర్యాద గానే మట్లాడుతుండేవాడు. కాని ఈ మధ్య కాస్తా తేడాగా మాట్లాడుతున్నట్టు, చూపు కూడా మారినట్టు కనిపిస్తోంది” అని చెప్పేక తను మెల్ల మెల్లగా అతన్ని దూరం పెట్టి అవసరం వుంటే వీధిలోనే నించోపెట్టి మట్లాడే స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు.
అతనూ దూరంగానే మెసులుకుంటున్నాడు. ఎదురు పడితే అభిమానంగా గౌరవంగా మాట్లాడతాడు. లేకపోతే అత ని దారి అతనిది. పని మని షిని వాడు కుంటున్నాడని, ఇతరత్రా ఆడ వాళ్ళతో సంబంధాలున్నయనీ చెప్పుకుంటారు. కాని తనకి అనవసరమని పట్టించుకోలేదు.
కింద బెర్త్ మీద పిల్లవాడి ఏడుపుకి తిరిగి రామనాథం ఆలోచనలు కొడుకు మీదకి మళ్ళాయి. అయినా విశాలాక్షి చూసుకోగలదు. తన లానే అంత అందగత్తె కాదు. తనకంటే పదేళ్ళ చిన్నది. ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఫైల్ అయిందని తను ఆరోజుల్లో ఆలోచించినా ఒక సారి పెళ్ళి అయిపోయాక, మొదటి రాత్రి ఆమె పరిపక్వంతో ప్రవర్తించిన తీరు, భర్తని అర్ధం చేసుకుంటూ అరమరికలు

లేకుండా ఇంతకాలం తెలిపిగా, గుట్టుగా సంసారం సాగించిన విధానం తలుచుకుంటే, నిజంగా తనని అదృష్టవంతుడనే చెప్పుకోవాలి.
డిగ్రీలు
లు చదువుకోక పోయినా విశాల అన్ని రకాల పుస్తకాలూ చదువుతుంది. నవలలే కాకుండా, ఆమె పిల్ల శిక్షణ, ఆరోగ్య సూత్రాలూ మొదలుకొని వాత్యాయన కామ సూత్రాల వరకు అర్థం చేసుకుని చర్చిస్తుంది. అందుకే తమ ఇద్దరి మధ్య అన్ని సంవత్సరాల తేడా వున్న ఏ రోజూ స్నేహితుల్లా మాట్లాడు కోకుండా వుండలేదు. తనకి పరస్త్రీ వ్యామోహం లేకపోడానికీ అదే కారణం. నిత్య నూతనంగా తనని సంతోషపెడుతూ వచ్చింది విశాల.

గత 4-5 ఏళ్ళ కిందట ఆమెకి కావలసిన స్పీడ్ తను అందుకోలేక పోతున్ననేమో అని అనిపిస్తున్న టైంలో తను బ్లూ ఫిల్ము చూడ్డం, విపరీతంగా స్పందించడం, ఆ తర్వాత వారానికి ఒకసారి ఆ రకం సినిమాలు తీసికెళ్ళి చూడడం జరుగుతోంది. మొదట్లో అభ్యంతరం చెప్పినా, తర్వాత తర్వాత ఆ సినిమాలు చూసేక తనలో కలిగే వుద్రేకం గమనించి తనతో కోపరేట్ చెయ్యడమే కాక, ఆమె తనకి కంపెనీ ఇస్తూంటే తమ శృంగార జీవితాన్ని పండించుకుంటున్నారు.
రామనాథం ఆలోచనలు తిరిగి ఆరోజు సంఘటనలపైకి మళ్ళాయి. ఎండీ గారు తనని మెచ్చుకున్న తీరు చూస్తే ఈసారి ప్రొమోషన్ ఖాయమే అని అనిపిస్తోంది. ఆయన వెంట వచ్చిన పీయే విజయ, తను ఆయనతో మాట్లాడుతూ యాదృశ్చికంగా చూస్తే కంటపడ్డ ఆమె లోతైన బొడ్డూ కళ్ళ ముందు కది లాయి. ఎంత అధ్భుత మైన అందగత్తె? 40 ఏళ్ళు వుండొచ్చు. పెళ్ళయిన ఆవిడకి ఎండీ గారితోనే కాక చాటు మాటు గా వినోద్ తో కూడా సంబంధం వుందని చెప్పుకుంటారు. ఒక వైపు అరవైకి దగ్గర పడుతున్న ఆయనై సంతోష పెడుతూ ఇంకో పక్క 30 కూడా లేని వినోద్ తో ఆవిడ పక్క పంచుకుంటొందంటే నమ్మ బుద్ధి కాదు. మనిషి కనిసం తనకన్నా 3 అంగుళాల పొడుగు వుంటుంది. ఆవిడెక్కడ ? అందం ఆకారం లేని అయిన తనెక్కడ? అయినా విశాల లాంటి భార్యని పెట్టుకుని ఆవిధంగా ఆలోచించినందుకు నొచ్చుకున్నాడు రామనాథం.
ఒక గంట సేపు మాగన్నుగా కునుకు పట్టేసరికి విజయవాడ స్టేషన్ వచ్చేసింది. హడావిడిగా పెట్టే. బాగూ తీసుకుని కిందకి దిగి టైము చూస్తే రాత్రి పదకొండు.
ఆటో మాట్లాడు కొని ఇల్లు చేరుతుండగా చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది రామనాథానికి. విశాలని అల్లరి పట్టించాలి.తను వస్తానని వూహించదు. ఈ పాటికి గాఢ నిద్రలో వుంటుంది. ఎందుకంటే తనుంటే కబుర్లూ, కాకర కాయలతో 12 వరకూ నిద్ర పోదు. పొద్దున్న తను నిద్రపో పోతుంటే ఆమె పాపం తనకోసమో, పిల్లల కోసమో రెండు గంటల ముందే నిద్రలేచి అన్నీ అమరుస్తుంది. అందుకే అంటూంటుంది. మీరు వూరెళ్ళితే చక్కగా నిద్ర పోతానని.
ఆటో వీధికి కాస్తా దూరంలో ఆపించి డబ్బిచ్చి పంపించేసాడు. అప్పటికే వీధి నిర్మానుష్యంగా వుంది. గేటు చప్పుడు కాకుండా తీసుకుని తిరిగి అలానే వేసేసి చుట్టు చూసాడు. రెండేసి ఇళ్ళు ఒకదానికొకటి తాపడమైనట్టు కట్టిన ఆ కోలసీలో ఆవరణనే కాకుండా ఆ రెండు ఇళ్ళనీ పేరు చేసేవి

దట్టంగా పెరిగిన మొక్కలు. బెడ్రూం ఆ ఇంటి ఆవరణకి కుడివైపు వుంటుంది. వెనకనుండి చుట్టుకుని వస్తేగానీ బెడ్రూం కిటికీ వద్దకి చేరలేడు. అక్కడకి వెళ్ళి ఆమెని ఆట పట్టించాలి.
చుట్టుకుని ఆ చీకట్లో వెనకనించి బెడ్రూం కిటికీ వద్దకి చేరుకున్న రామనాథం పదకొండున్నరై నా బెడ్రూం లో తెర చాటు నించి వెలుగుతున్న లైటు చూసి నవ్వుకున్నాడు. అమ్మ దొంగా!! నిద్రపోతానన చెప్పి నవల చదువుతున్నవా? అనుకున్నాడు.
నిశ్శబ్దంగా దగ్గరకి చేరి చూస్తే, కిటికీ కింద తలుపులు మూసి వుండి, పై తలుపులు ఓరగా వేసి వుండి తెరలు దగ్గరగా లాగి వున్నాయి. కాని అజాగ్రత్తగా వేయడం వల్ల రెండు తెరలూ కలిసేచోట మధ్య గాప్ మిగిలి వుంది. చప్పుడు కాకుండా అందులోంచి తొంగి చూసాడు రామనాథం. అంతే!
అక్కడ….
( రెండో భాగం, మూడో ఆఖరి భాగం రెడీగానే వున్నయి. అదంతా మీ స్పందన చూశాక! శేఖర్. )

 

ఆత్రుతగా కిటికీ గాప్ లోంచి లోపలికి చూసిన రామనాథం షాక్ తిన్నట్టు నిస్చేష్ఠుడై నిలబడిపోయాడు. తను చూస్తున్నది నమ్మలేని నిజం. కాని కళ్ళముందు కనబడుతుంతే నమ్మక పొవడం ఎలా? వూపిరి బిగబట్టి కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని లోపలికి చూసాడు.
కింద
ముందే
తన భార్య విశాలాక్షి, పక్కింటి శేఖరం ఎదురెదురుగ ఒకరి పక్కన ఒకరు వత్తిగిల్లి పడుకున్నారు.శేఖరం చేతులు ఒకటి విశాలాక్షి నడుమ్మీద ఇంకొకటి ఆమె వున్నాయి.ఒకరి కళ్ళలోకి కళ్ళలోకి ఇంకొకరు తమకంగా చూ సుంటు న్నారు.అత నంత కి వచ్చినట్టున్నాడు. వంటి మీద లుంగీ, షర్టూ వున్నాయి. విశాలాక్షి తెల్ల పువ్వుల చీర, మాచింగ్ జకెట్టూ వేసుకుని తలంటి పోసుకున్న కురులని రబ్బరు బాండ్ పెట్టుకుని వదిలేసింది. తలకి పెద్ద మల్లె పూల దండ వుంది. బహుశా అతనే తెచ్చి వుంటాడు. ఆమె తలలో తనే పెట్టి వెనకనుండి నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి కౌగలించుకుని తనితీరా వాసన చూసి వుంటాడు.
“వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ తొడ సంబంధం ఇప్పుడే మొదలైందా లేక ఎప్పటి నించో కొనసాగుతోందా?” అన్నది ఇంకా తేల వలిసి వుంది. వాళ్ళు మట్లాడుకునే మాటల్లోంచి తెలుస్తుందని అనుకున్నాడు రామనాథం.
ఆ విషయం తెలియనే
శేఖరం ముందుకు వంగి విశాలాక్షి మెడ సందులో చప్పుడొచ్చేలా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. అతని ముద్దు అక్కడి నుండి జారి ఆమె మెడ కిందకి జారింది. విశాలాక్షి అతనికి అనువుగా తల వెనక్కి వంచి మెడ మీద పడబోయే అతని ముద్దు కోసం యాంటిసిపేషన్ తో ఎదురు చూస్తోంది. శేఖరం పెదవులు వెచ్చగా ఆమె కంఠాన్ని తాకాయి.
అతని వూపిరి వేడిగా వుంది. అతని మీసాలు మెత్తగా గుచ్చుకుని గిలిగింతలు పెడుతున్నాయి. రామనాథానికి మీసాలుండవు. శేఖరం మెడ చుట్టూ చెయ్యేసి దగ్గరకి లాక్కుంటూ కిల కిల మని నవ్వింది విశాలాక్షి. ఆమె నవ్వుకు అతని ఆవేశం రెట్టింపైంది. ఆమె కుడి రొమ్ము పైట మీంచే అతని భుజానికి మెత్తగా వొరుసుకుంటోంది.
ఆ మెత్తటి స్పర్శకి రెట్టించిన తమకంతో విశాలాక్షి కళ్ళలోకి చూస్తూ ఆమె చెంపలకి తన చెంపలు రాపాడించి తిరిగి ముద్దుల పర్వం మొదలెట్టాడు శేఖరం. అతను తెల్లగా వుంటాడు.ఆమె చామన చాయలో వుంటుంది. విశాలాక్షి కళ్ళ మీద ముద్దులు పెట్టుకుని ఆమె కళ్ళలోకి చిలిపిగా చూస్తూ “ఈసారి ఎక్కడ పెట్టుకుంటానో చెప్పండి?” అన్నాడు.
అమె అతని మీంచి చూపు మళ్ళించి “ఏమో మీకే తెలియాలి” అంది.
‘రామనాథంగారికి మీ మొహంలో ఏది ఇష్టం చెప్పండి?” అది గాడు.
“ఏమో నాకేంతెలుసు ఆయన్నే అడగండి? అయినా నేనేం అంత అందగత్తెని కాని లెండి” అని బుంగ మూతి పెట్టింది.

“అందుకే కాబోలు అమ్మాయిగారు 12 సంవత్సరాలనుండి కవ్వించి కవ్వించి దొర క్కుండా వేధించుకు తిన్నారు. ఇన్నేళ్ళూ మిమ్మల్ని తలుచుకుని ఎన్నిసార్లు చేత్తో చేసుకున్ననో తెలుసా? అన్ని సార్లు మీ ఆయన కూడా మీకు చేసి వుండరు.” అని వంగి మెరుస్తున్న ముక్కుపుడక మీద ముద్దు పెట్టుకుని ముక్కుతో ఆమె ముక్కుని అటూ ఇటూ కదిపాడు. అతనలా చేస్తుంటే తగిలీ తగలనట్టు అతని పెదాలు ఆమె పెదాలని స్పృశించాయి. ఇద్దరి వూపిరి ఒకరికొకొరికి వెచ్చగా తగుల్తోంది.
“అన్నీ అబద్ధాలు. మీ గురించి నాకంతా తెలుసు. చెప్పాల్సిన వాళ్ళే నాకంతా చెప్పారు లెండి. అబ్బాయి గారు చేత్తోనే చేసుకుంటున్నారో లేక వేరే ఆడవాళ్ళని హూనం చేస్తున్నారో నాకు తెలుసు.”
ఆమె మాట్లాడేది తను పనిమనిషి రాజేశ్వరిని వాడుకుంటున్న విషయమని శేఖరానికి తెలుసు. రాజేశ్వరిని నలిపేస్తున్నప్పుడూ, అంత్య దశలో రాజేశ్వరిలో కరిగిపోయే సమయంలో తను విశాలా! విశాలా! అని కలవరించడం ఆ విషయం గత ఏడాది నుండి విశాలాక్షి ఇంట్లో పనికి చేరిన రాజేశ్వరి ఈ విషయాలన్నీ ఆమెకి చేరువై పూస గుచ్చినట్టు చెప్పడం అన్నీ శేఖర్ కి తెలుసు.ఐతే ఆ విషయం విశాలాక్షికి తెలీదని కూడా అతనకి తెలుసు. రాజేశ్వరి ఈ ఏడాది కాలంలో పది వేలకి పైగానే గుంజింది. అయితేనేం ఒకపక్క కలికిదనం ఒలకబోస్తూనే ఇంకోపక్క కొరకరాని కొయ్యలా వుంటూ వచ్చిన విశాలాక్షి ఈరోజు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తన కౌగిట్లో గువ్వలా చేరుకుంది.
“ఎవర్ని మాణంచేసినా నా ఆలోచనలు, మనసు మీమేదే పెట్టుకున్నాను తెలుసా. మానసికంగా ఈ రాణీ గారితోనే కాపరం!” అని చటుక్కున ఆమె రెండు కళ్ళనీ మార్చిమార్చి మార్చి
ముద్దుపెట్టుకున్నాడు.
తన పెళ్ళాంతో మానసిక వ్యభిచారం చేస్తూండడమే కాకుండా అదే విషయాన్ని ఆమెకి అంద మైన పరిభాషలోకి మార్చి చెప్పడం చూసి విస్మయానికి లోనయ్యాడు రామనాథం.
ఆ మాటలకి తను తిరిగి టీనేజ్ లోకి ప్రవేశించినట్టు ఫీల్ అయి సిగ్గుతో మొహం తిప్పుకుంది
విశాలాక్షి.
ఇంత పచ్చిగా పక్కింటివాడితో రంకు వెలగబెడుతూ ఏమీ తెలీని కన్నెపిల్లలా మళ్ళీ ఆ సిగ్గొకటి.
అనుకున్నాడు రామనాథం.
శేఖరం చటుక్కున మొహాన్ని కిందకి దించి విశాలాక్షి గడ్డానికి ఎడంపక్కనున్న శనగబద్ధంత పుట్టు మచ్చని దాని చుట్టూ వున్న నూగారు వెంట్రుకలని వేలితో తడు ముతూ
“దీన్ని రామనాథం గారు ఎప్పుడైనా ముద్దు చేసారా చెప్పండి!” అన్నాడు.
విశాలాక్షి మొహంలో చూడగానే మగాడికి కోరిక బుస్సుమనేలా చేసే అంశం అదే. ఆ విషయం ఆమెకి తెలుసు.శేఖరం ఇక ఆగలేక అక్కడ ముద్దు పెట్టుకుని నాలికతో సున్నితంగా ఆ ప్రాంతం చుట్టు తృప్తిగా రాపాడించి పెదాలని మెల్ల మెల్లగా పైకి జరుపుకుంటూ ఆమె పెదవులని తన పెదవులతో

అందుకుని గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుని వత్తడం మొదలెట్టాడు. పెళ్ళయిన తర్వాత అది పరాయి మగాడి తొలి ముద్దు. దొంగ ముద్దుకి తీపెక్కువ.
విశాలాక్షి చేతులు శేఖరం వీపు మీద బిగుసుకుంటుంటే
శేఖరం తన చేతుల్ని విశాలాక్షి
వెనకవైపుకి పోనిచ్చి మెడకింద జాకెట్టుకి పైన నగ్నంగా వున్న పలకదేరిన ఆమె వీపు భాగాన్ని తమకంగా తడ మసాగాడు. ఆ ముద్దు చాలాసేపు కొనసాగింది.
శేఖరం తన భార్యని ఎదో కక్కుర్తిపడ్డం కాకుండా త్రుప్తిగా అనుభ వించబోతున్నాడని రాజన్నగారి కి అర్ధమైంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్యా ఆ రతి కార్యం అలా ఎంతసేపు జరుగుతుందో తనేం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు. తను ఇంతదూరం వచ్చాక వేరు చెయ్యాలని చూసినా తన కళ్ళుగప్పి వాళ్ళు చేసుకోక మానరు అని పిస్తోంది.
శేఖరం లేచి కూర్చుని విశాలాక్షీ కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ చొక్కా గుండీలు ఒక్కొక్కటీ విప్పుకుని శరీరం నుండి వేరు చేసాడు. లోపల బనీను లేదు. తెల్లటి బలిష్టమైన శరీరం. పొట్ట చదునుగా వుంది. విశాలమైన ఛాతీ, పొట్ట, బొడ్డు కిందుగా నల్లటి వెంట్రుకలు దట్టంగా పరుచుకున్నాయి.బొడ్డు కిందకి కట్టుకున్న లుంగీ మినహా నగ్నంగా వున్నాడు. చంకల్లో గుబురుగా పెరిగిన వెంట్రుకలు కొద్దిగా పైకి తొంగి చూస్తున్నాయ్. అతని భజాల మీద కూడా భుజకీర్తుల్లా జుట్టు పెరిగి వుంది. డ్రాయరు వేసుకోలేదేమో లుంగీ గుడారంలా లేచి వుంది.
తను చూస్తున్నది. ఆమెకి నచ్చిందని ఆమె ఎక్స్ ప్రెషను చెప్పక చెస్తోంది అనుకున్నాడు రామనాథం.తనకి 45 దాటేక శరీరం వడలి పోయింది. పైగా తనకి పొత్తికడుపు కింద తప్ప ఇంక పైభాగం అంతా నున్నగా వుంటుంది. అతను తెలుపు, తను విశాలాక్షి లానే చామన చాయ. బహుశా అతను తనకులేని మగసిరితో ఆకట్టుకుని వుంటాడు.
శేఖరం విశాలాక్షి చేతిని అందుకుని ఆచ్చాదన లేని తన ఛాతీపై వేసుకున్నాడు. విశాలాక్షి అతని ఛాతీని, పొట్ట కింద లుంగీ కట్టు వరకూ తడుముతూ మధ్య మధ్య వెంట్రుకల్లోకి వేళ్ళు జొనిపి నిమురుతోంది. ఆమెకి సినిమా హీరోల్లో కూడా అలా జుట్టుగా వుండే మగాళ్ళంటే ఇష్టం.

ఒక సారి రామనాథం తెచ్చిన బూతు సినిమాలో తెల్లగా,ఎత్తుగా బలిష్టంగా వున్న సుమారు 40 ఏళ్ళున్న మగాడు. వంటినిండా రింగులు తిరిగినట్టున్న బొచ్చు. ఆఖరికి అతని వీపు పై కూడా అక్కడక్కడ. పిర్రల మీద చెప్పే అక్కర్లేదు. అటువంటి మగాడి కింద సున్నితంగా వున్న ఓ 20 ఏళ్ళ పిల్ల ఏపుగా పెరిగిన వక్షోజాల్తో సహా నలిగిపోవడం, అతను నాజూకైన ఆమె తొడలని తన తొడలతో అదిమి పట్టడం, అతను నడుం పిల్లులా వంచుతూ వుంగరాలు తిరిగిన వెంట్రుకలతో బలిసినట్టున్న తన పిర్రల్ని గాల్లోకి లేపి తిరిగి చటుక్కున తన అంగాన్ని కర్కశంగా అమ్మాయి మానంలోకి సాంతం దిగబడేలా గుచ్చడం అంతా క్లోజప్ లో చూసి పిచ్చెక్కిపోయింది తనకి. ఆ తరవాత ఆ రోజు రామనాథం చేస్తున్నప్పుడు తనకి తెలీకుండానే కళ్ళు మూసుకుని మొత్తని విశాలంగా పళ్ళెంలా చేసి రామనాథం మొత్తకి ఎదురు ఢీకొననడం, అంతా అయాక ఆయన “ఇవాళ నీకు ఏమైంది? ఎమైతేనేం కాని చాలా బాగా సేటిఫై చేసావు!” అని మెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు ఆనాటి తన వుహలకి ప్రతిరూపంలా వున్న శేఖరం బలమైన ఛాతీ కింద నలిగిపోవాలని వుబలాట పడుతున్నాయి విశాలాక్షి వక్షోజాలు. (తరువాయి మూడో భాగంలో )

శేఖరం వంగి తిరిగి ఆమె పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టుకుని ఒకచేత్తో పైట మీంచే ఆమె రొమ్ముల మీద వేసి వత్తసాగాడు. “సళ్ళు మరీ అంత పెద్దవి కావు! రాజేశ్వరివి ఇంతకంటే కాస్త పెద్దవి” అనుకున్నాడు. ర్
ని మిషం తరువాత ఆమె పైట తొలగించి జాకెట్టు మీంచి బత్తాయి కాయ సైజులో వున్నఆమె సళ్ళని రెండు చేతులతో వడిసిపట్టుకుని మధ్య మధ్య చూపుడు వేళ్ళతో నిపిల్స్ ని టికిలింగు చేస్తుంటే విశాలాక్షి తొడల మధ్య అప్పటికే రాజుకున్న వేడి ఎక్కువవతోంది. బోర విరిచి రొమ్ములని మరింత దగ్గరకు తేవాలనే ఆమె ప్రయత్నం చూసి
“చూసారా? వీటి పొగరు? లాభంలేదు వీటి సంగతి చూడవలిసిందే!” అంటు విశాలాక్షి జాకెట్టు హు క్కుల్ని ఒక్కొక్కే జగ్రత్తగా తప్పించి చివరి హుక్కు ఇబ్బంది పెడుతూంటే ఇక ఆగలేక పుటుక్కున
తెంచే సాడు.
“ఏయ్! ఏంటా మోటు పని?” అంటు చిరుకోపం నటిస్తూ బుంగ మూతి పెట్టింది విశాలాక్షి.
అందుకు ఫైన్ గా మరోసారి విశాలాక్షి పెదవుల మీద గాఢంగా ముద్దు చెల్లించి, ఆమె జాకెట్టుని విడదీసి ఎడమ రొమ్ముని కుడి చేత్తో పిసుకుతూ చెవిలో గుసగుస లాడుతున్నట్టు
” ఇవి కొత్త చేతిలో పెరైటీగా నలిగిపోవాలని ఆరాటపడుతూంటే మీకే మీ పట్టనట్టు ఇలా అప్పగించి పడుకోవచ్చా.” అన్నాడు శేఖరం.
పరాయిమొ గాడు అలా చెవి దగ్గర వెచ్చ వెచ్చగా వూపిరి వదులుతూ పచ్చిగా అనేసరికి అతని విచ్చలవిడితనానికి కామంతో వళ్ళుమరిచినట్టయింది విశాలాక్షికి. శేఖరం చేతుల్లో నలిగిపోవాలనే ఆరాటం ఒక్కసారి గా రెట్టింపయింది. అతను మెడచుట్టూ చెయ్యేసి మీదకి లేవదీస్తే ఆమె జాకెట్టుని చేతుల మీంచి తీసేసి తలగడ పక్కన వేసింది.
విశాలాక్షి తిరిగి పక్క మీద వాల బోతూంటే శేఖరం ఆమె చంకలకిందుగా చేతులుపోనిచ్చి పీపు తడుముతూ తన మొహాన్ని బ్రా మీంచే ఆమె సళ్ళకేసి రుద్దుతున్నాడు. ఆమె బ్రా హుక్కుని తప్పించి మొహాన్ని తియ్యగానే ఆమె బ్రా కిందకి జార్చేసింది.ఒక్కసారిగా స్వేచ్ఛ పీల్చుకున్న విశాలాక్షి సళ్ళు రెండూ మొదటి సారి పూర్తి నగ్నంగా శేఖరం కంట పడ్డాయి.
శేఖరం అత్రుతగా విశాలాక్షి సళ్ళకేసి చూసాడు. 38 ఏళ్ళు వచ్చి ఇద్దరు పిల్ల తల్లి అయి 18 ఏళ్ళనించి రామనాథం చేతిలో నలిగినందుకు కొద్దిగా వాలినట్టున్నా ఆమె సళ్ళలో బిగువు, పటుత్వం తనూహించి న దానికంటే బాగానే వున్నాయని పించింది. రామనాథం వాడకం అంతంత మాత్రమైనా అయిండాలి లేదా సున్నితమైనా అయిండాలి అనుకున్నాడు శేఖరం. అతనలా పరిశీలనగా తన రొమ్ములని పరికిస్తూంటే మొదటి రాత్రి మొగుడి ముందు సిగ్గు ముంచుకొచ్చినట్టు అయింది విశాలాక్షికి. తన రెండు చేతులతో మొహం కప్పుకుంది. మొదటిసారి శేఖరం చేతివాటుదనానికి బలవబోతున్న భార్య ఎద పొంగులకే సి ఆశక్తిగా చూశాడు రామనాథం. తనెప్పుడూ మోటగా వాటిని పిసికింది లేదు.

ముచ్చికలు కాస్తా పెద్దగా చిటికన వేలు బొటిమ ప్రమాణంలో వుండి నలుపు రంగుకి తిరిగి వున్నాయి. ముచ్చికల చుట్టూ బిళ్ళ కట్టినట్టున్న గుండ్రటి వలయాలు మాత్రం ముదురు తేనె రంగులో అంగుళం వ్యాసం కలిగి అక్కడక్కడ కనీకనబడని చిరు వెంట్రుకలతో వున్నాయి.
ఇన్నేళ్ళనించీ వూహించుకుంటూ వేడెక్కి పోయిన విశాలాక్షి వక్షోజాలు అలా అచ్చదన లేకుండా కళ్ళకి విందు చేస్తూంటే, కామం కట్టలు తెంచుకుంటున్నా ఏళ్ళతరబడి కష్టపడి లొంగదీసుకున్న ఆవిడని ఎలా అనుభ విచాలనే విషయంలో అతనికి కొన్ని వూహలున్నాయి. అందుకే అతను రెండు చేతులతో విశాలాక్షి సళ్ళని నొప్పికలక్కుండా సున్నితంగా ఒడిసి పట్టుకుని వత్తుతూ, ముచ్చికలని నాలికతో వీణ మీటినట్టు కదిలిస్తూ ఆతర్వాత ఒక్కో ముచ్చికనీ మార్చి మార్చి పెదాలతో వత్తి, నోట్లోకి తీసుకుని ముచ్చిక చుట్టూ నాలికతో మెలితిప్పుతూంటే విశాలాక్షి తొడల మధ్య మదన కుహరంలో తేనె పట్టులోనికి తేనె బొట్టూ బొట్టూ చేరినట్టు, బావి గోడల్లోంచి నీరు వూరుతూ గోడలని తడిపేసేటట్టు కామ జలం వూరుతోంది.
ఇక ఆగ లేక శేఖరం జుట్టులోకి చెయ్యి పోనిచ్చి అతని మొహాన్ని తన సళ్ళకి బలంగా వత్తుకుంటూ తన మీదకి లాగేసుకుంది విశాలాక్షి. వెల్లికలా పడుకున్న విశాలాక్షి మీదకి బోర్లా ఒరిగి పోయడు శేఖరం.అతని తల పిశాలాక్షి రొమ్ములని కుమ్ముతూంటే మిగతా శరీరం ఆమె శరీరానికి తాపడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒకరి స్పర్శ ఒకరికి నిలువెల్లా తగుల్తోంది.
తన మొత్తతో విశాలాక్షి మొత్తని కొలుస్తూ తన తొడలతో ఆమె తొడలని తో సున్నితం గా నొక్కిపడుతూంటే అతని అంగం బుసకొడుతున్న పాములా ఆమెకి చీర మించే తెలుస్తోంది. కింద పెదవిని పళ్ళతో నొక్కిపట్టి పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుంది విశాలాక్షి. “అమ్మో! అదేంపెట్టి పెంచాడోగాని కిందంతా కుళ్ళబొడిచి నట్టయిపోద్ది అమ్మగారూ!” అని రాజేశ్వరి చెప్పడం గుర్తొచ్చింది
విశాలాక్షికి.
వయసు పాతిక దాటని గజ్జెల గుర్రంలాంటి రాజేశ్వరికి ఎంత మందితో తొడ సంబంధలున్నాయో కాని ఇంకా పెళ్ళికాలేదు. పిల్లల్లేరు. నలభై దాటి, కాస్తా వళ్ళు ముదిరిన శేఖరం లాంటి మగాడు ఆమెకి మాత్రం బిర్రుగా అని పించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. కాని తను ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయాక ఒక్కోసారి రామనాథం చేస్తుంటే, ముఖ్యంగా అక్కడ బాగా ఆయిలింగు అయిపోయిన రోజు ఆయన అంగం లో గోడలకి అనీ ఆననట్టుండేది. అలాంటి సంధర్భాల్లో మగాడు వెనకనుండి పెడితే కాస్తా బిగుతుగా అనిపిస్తుందని పుస్తకాల్లో చదివింది. కాని అతనికా అభిరుచి లేదు. పైగా అతను తన కోసం కొన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా పొట్ట అడ్డం పడడం వలన ఆయనకా పొజిషన్ కుదరలేదు.
విశాలాక్షి చీర కుచ్చిళ్ళు అతని పొత్తికడుపు వద్ద తగుల్తున్నాయి. ఎడ మ చేత్తో ఆవిడ కుడి సన్ను పిసుకుతూ ఇంకో సన్ను నోట్లోకి తీసుకుని నాలికతో మెలిపెడుతూ కుడి చేత్తో విశాలాక్షి నడుముకి అక్కడ ఏర్పడ్డ ముడతలని తడుమున్నాడు శేఖరం.
అతని చేష్టలకి తట్టుకోలేక “అబ్బ! శేఖర్ చంపేస్తున్నారు!” అంటూ గొణుగుతోంది విశాలాక్షి.
ఆమాట వినగానే పిచ్చెక్కినట్టయింది శేఖరం కి. తన మొత్తని కొద్దిగా గాల్లోకి లేపి తిరిగి మెత్తగా విశాలాక్షి మొత్తని ఢీకొని అరికాలితో ఆమె చీరని పిక్కల వరకూ పైకి జరిపి నగ్నమైన కాలి భాగాన్ని స్పృశించాడు. ఆమె పిక్కలపైన అక్కడక్కడ పల్చగా వెంట్రుకలున్నాయి.